Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Janusz Zemke w lipnowskim SLD przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

dodano 2013-12-09 19:16 w kategorii: Informacje

Cykl spotkań poselskich w szkołach, firmie budowlanej i z samorządowcami Lipna, zakończyła rozmowa z kolegami działaczami SLD w siedzibie Punktu Informacyjnego posła J. Zemke przy ul. Kościuszki 12.


W obecności Krystiana Łuczaka przewodniczącego Rady Wojewódzkiej SLD i Tadeusza Wiewiórskiego przewodniczącego Rady Powiatowej SLD w Lipnie, poseł Janusz Zemke omówił swój dzień pobytu w Lipnie: spotkania w dwóch szkołach w Lipnie i Skępem, w firmie budowlanej Wiksbud, z samorządowcami...


Zgromadzeni wysłuchali też informacji o przebiegu programu kursów komputerowych dla osób z pokolenia 50 +, którą przedstawił prowadzący zajęcia z seniorami radny powiatu Jarosław Jeżewski.


W dalszym ciągu spotkania Janusz Zemke omówił przygotowania partii do wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których będzie ubiegał się ponownie o mandat eurodeputowanego.


Toczy się obecnie kampania wewnątrzpartyjna, kończąca okres dyskusji i wyrażania wotum zaufania dla władz partyjnych konwencjami na różnych szczeblach struktury SLD. 30 listopada odbyła się Konwencja Wojewódzka organizacji kujawsko-pomorskiej we Włocławku. Na 14 grudnia zaplanowano Konwencję Krajową w Sosnowcu. Poseł omówił szczególną sytuację w okręgu kujawsko-pomorskim w wyborach do PE, który jest najmniejszym spośród 13 w Polsce, gdzie o liczbie mandatów zadecyduje frekwencja wyborcza.

Trzeba pamiętać, że SLD był zawsze partią proeuropejską, jego zasługą było też wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej, premierem był wtedy Leszek Miller, a prezydentem RP Aleksander Kwaśniewski.


Temat kontynuował w swoim wystąpieniu Krystian Łuczak, podkreślając, iż zarówno na Konwencji Wojewódzkiej, jak i na wczorajszej konferencji prasowej wystąpił do mieszkańców, partii, organizacji społecznych i samorządowych o podejmowanie działań na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej, by utrzymać, a nie stracić żadnego z 3 mandatów europosłów w Kujawsko-Pomorskiem.

Przypomniał, iż w poprzedniej kampanii wyborczej do PE, z inicjatywy przewodniczącego RM SLD w Bydgoszczy Łukasza Chojnackiego, wystąpiono z apelem o jak najliczniejszy udział w wyborach, co zaowocowało trzema mandatami (poprzednio był tylko jeden).Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.