Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPAD 2014

dodano 2014-10-25 18:27 w kategorii: Informacje

Szanowni Wyborcy – mieszkańcy Lipna.

        

 

Kandydat KKW SLD – Lewica Razem na burmistrza i kandydaci na radnych rady miasta Lipno, to grupa mieszkańców Lipna, którzy będą w stanie zaproponować Państwu nowoczesne podejście do zarządzania miastem, perspektyw jego rozwoju, stworzyć i zrealizować program na miarę Państwa potrzeb, oczekiwań i ambicji.

 

         Jeśli w zbliżających się wyborach samorządowych zaufają Państwo naszemu kandydatowi na burmistrza i kandydatom na radnych rady miasta, filarami zarządzania miastem będą:

 

 • Wykorzystanie doświadczenia i kwalifikacji kadr pracujących w Lipnie – bez „rewolucji kadrowej w jednostkach samorządowych”;
 • Wykorzystanie nieetatowego zespołu doradców;
 • Współpraca ze wszystkimi podmiotami, które będą zainteresowane wspieraniem rozwoju Lipna.

 

KKW SLD – Lewica Razem i jego kandydat na burmistrza Lipna oraz kandydaci na radnych rady miasta Lipno, za najważniejsze zadania na kadencję 2014 -2018 uznają:

 

W zakresie inwestycji:

 

 1. Doprowadzenie budżetu miasta do stanu w którym minimum 15%  tego budżetu będzie przeznaczane na inwestycje w mieście. Zwiększenie wskaźnika % powinno nastąpić przez efektywniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych, przede wszystkim UE;

 

 1. Wprowadzenie formuły budżetu obywatelskiego w wysokości co najmniej 1% budżetu miasta (TY DECYDUJESZ).
 2. Powrót  do rozmów dotyczących budowy obwodnicy miasta Lipno, wynegocjowanie jej budowy przez właściwego inwestora tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad;
 3. Dokończenie rozpoczętych prac drogowych w mieście.

 

 1. Podjęcie starań, wspólnie z innymi podmiotami, szczególnie starostwem powiatowym i gminą Lipno o utworzenie strefy ekonomicznej;
 2. Doprowadzenie gazu do Lipna i budowę sieci gazowniczej w mieście;
 3. Modernizację placówek oświatowych;
 4. Budowę gmachu kina niemego w Lipnie – zgodnie ze strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego;

 

 

W sferze społecznej

 1. Zwiększenie nakładów na wynagrodzenie personelu średniego i obsługi  placówek oświatowych; 
 2. Wzmocnienie wsparcia organizacyjnego i finansowego dla istniejących struktur społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenia, fundacje itp.) – tworzenie warunków dla dalszego samoorganizowania się mieszkańców, dla realizacji ich zainteresowań i potrzeb – w szczególności adresujących swoją ofertę do dzieci i młodzieży oraz aktywizujących seniorów;
 3. Rozwijanie „flagowych” imprez sportowych i kulturalnych, promujących miasto, w szczególności „Lipa Rockowe Pożegnanie Lata”, „Festiwal Pola i inni”, „Zawody Motocros Lipno
 4. Kreowanie nowych wydarzeń gospodarczych, społecznych, kulturalnych i sportowych, mających swoje źródło w aktywności mieszkańców;

 

SZANOWNI LIPNOWIANIE

Wspólnie wybieramy Burmistrza naszego miasta na kolejną kadencję 2014 -2018. Mamy czas na zastanowienie się i rozważenie ewentualnych plusów i minusów. 16 listopada podejmujemy ostateczną i konkretną decyzję.

Sam takiej próbie się poddaję i oczekuję na Wasz wyborczy osąd. Chcę razem z Wami rozwiązywać lokalne problemy. Podejmować decyzje służące miastu Lipno i jego mieszkańcom.

Z poważaniem

Jarosław JeżewskiKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.